Nursan Elektrik Donanım San. ve Tic. A.Ş,
Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş,
Nursan Otomotiv EOOD,

Otomotiv sektöründe kalite, fiyat, temin süresi ve Ar-Ge yeteneği bakımından öncelikli tercih edilen bir iş ortağı olmayı, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri en aza indirmeyi, enerjiyi verimli kullanmayı, çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunarak amaç ve bağlamına uygun çalışmayı hedeflemektedir.
Bu hedefe ulaşabilmek için;

*Tüm yönetim sistemleri performanslarının sürekli iyileştirilmesini, bu yaklaşımla; çevre, enerji, kalite ve iş

sağlığı güvenliği yönetim sistemleri için en etkin ve ekonomik çözümlerin hızlı biçimde devreye alınmasını,

iyileştirme kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin desteklenmesini, çalışanlara danışılarak ve çalışanların

katılımlarını sağlayarak yönetim sistemlerine bağlı performansların arttırılması ve uygunsuzlukların önüne
geçilmesini,

* Tüm iç ve dış tarafların beklentilerinin ve müşteri özel isteklerinin karşılanması, müşteriden gelen bildirimlere

hızlı ve etkin cevap verilmesi ile yüksek müşteri memnuniyetinin sağlanmasını,

* Tüm süreçlerimizde verimliliğin artırılmasını,

* Rekabet gücünü artırmak için tüm maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesini,

* Tedarikçi ve taşeronlarımız ile aynı dili konuşabilmek için gerekli bilgi ve eğitim alışverişinde bulunulmasını,

* Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak için; teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini, Ar-Ge faaliyetlerine, yatırımlarına ve personel eğitimlerine önem vererek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın cesaretlendirilmesini, farkındalık seviyesinin
artırılmasını,

* Tüm faaliyetlerimizde çevre, enerji, kalite ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal ve diğer yükümlülüklere tamamıyla uyulmasını,

* Çevresel kirliliğin önlenmesini, enerji ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevre dostu üretim yöntemleriyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılmasını,

* Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm süreçlere ait risk ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi, istenmeyen sonuçların önlemler alınarak engellenmesi ve bu sayede hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını,

* Tüm tehlikeleri önceden belirleyip risk değerlendirmesi yaparak, riskleri ortadan kaldırıcı veya risk azaltıcı
önlemleri almayı, bu çalışmalarda düzeltici yaklaşımdan çok önleyici yaklaşımı benimsemeyi,

* İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, mevcut tehlikeleri belirleyerek olası tehlikelerden kaynaklanacak riskleri ortadan kaldırıcı veya risk azaltıcı önlemleri almayı, çalışanlarının firmaya olan güvenini en üst düzeyde tutarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,

* Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,

* Politikasını çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer ilgili taraflara tüm iletişim yollarını kullanarak duyurmayı ve halkın erişimine açık tutmayı,
Amaçlamaktadır.

Necati Çağatay ÜSTÜNDAĞ
Genel Müdür