BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Nursan olarak bilgi varlıklarımıza ve iş sürekliliğimize yönelik oluşabilecek riskleri yönetmek amacıyla;

   ·  Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümente edilmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve sürekli     iyileştirilmesini sağlamak,

   ·  Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

   · İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,

   · Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,

   · Kurumun yönetimsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

   · Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenilirliğini sürdürmek ve geliştirmek,

   · Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

   · Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak,

   · Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,

   · Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini sağlamak,

   · Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlamak,

   · Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, otomotiv sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

NECATİ ÇAĞATAY ÜSTÜNDAĞ

Genel Müdür

İlk Yayın Tarihi: 25.05.2017

Revizyon Tarihi: 17.05.2022 Rev:01