George Washington Üniversitesi İle İşbirliği

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Nursan Ar-Ge merkezi ve George Washington Üniversitesi birlikte...

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Nursan Ar-Ge merkezi ve George Washington Üniversitesi birlikte “Global Partner for the George Washington University School of Business 2021 Consulting Abroad Program (CAP)” çerçevesinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu programda MBA öğrencilerinin Sanayi ile birlikte çalışarak güncel konular üzerinde yüksek lisans tezinin yapılması hedeflenmektedir.

Çalışma konusu olarak yakın gelecekte hayatımıza girecek olan bir kavram CASE (Bağlantılı, Otonom, Paylaşılan ve Elektrikli) gelecekteki otomobiller ile Endüstri 4.0’ın dahil olduğu bir SWOT Analizinin yapılması seçilmiştir.

Bu kapsamada kablo demeti ile ilgili mevcut endüstri 4.0 teknolojileri ve trendlerinin bir analizi, Nursan’ı ilgili teknolojileri geliştirmeye ve / veya benimsemeye yönlendirmek için uygulanabilir teknolojilerle bir SWOT analizi hazırlanacaktır. CASE ile birlikte aracın boyutunu ve ağırlığını azaltmak için kablo demeti yapısının yeniden tasarlanması gerekiyor. SWOT analizi, bu değişikliğin kablo demeti üretimi üzerine etkisine odaklanması beklenmektedir.