Kişisel Bilgilerin Korunması Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Değerli Çalışan Adayımız,

İş başvuru formunu özenle doldurmanızı sizden rica ediyoruz.

Nursan Elektrik Donanımları A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Buna göre, adaylığınız adaylar bağlamında, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiyi ve özellikle özel nitelikli verilerinizi belirtmekten kaçınmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.419, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre Şirketimiz, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar gibi kişisel bilgileri işleyebiliyoruz. Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları da işleyebiliyoruz, belirtilen testlerin sonuçları talebiniz üzerine sizinle paylaşılacak ve sadece işe alınmanız durumunda özlük dosyanızda saklı tutulacaktır.

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli ve en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu bağlamda, sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla bilgilerinize erişebilecektir.
Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak bağlı ortaklığımız Nursanlar Holding A.Ş. ve Nursanlar Holding Grubu (https://nursanlar.com/holding-sirketleri/) içinde yer alan “Nursan Kablo

Donanımları A.Ş. (Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde No: 5, Tavşanlı, 43300 Kütahya, Türkiye) ile birlikte yürütülen operasyonel süreçler ve destek süreçleri nedeniyle, idari ve yönetimsel gereklilikler temeline dayalı olarak kişisel veri paylaşımı yapılması gerekli olabilmektedir. Diğer topluluk şirketleriyle ise sınırlı şekilde Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı durumlarda ve ölçülü şekilde veri paylaşımı yapılmaktadır. Şirketimizin meşru menfaatine dayalı olarak yapılan paylaşımlarda, daima ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi dengesi ve ölçülülük ilkesi gözetilerek uygulama yapılmaktadır.

İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılacak ve Çalışan özlük bilgileri kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanacaktır. İstihdam edilmemeniz durumunda aday statüsü ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz 2 yıl süre ile saklanacaktır. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.

Şirketimize verdiğiniz kişisel bilgilerinize erişim, bunları düzeltme ve silme talebinde bulunmanız için Şirketimiz Web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak ve burada belirtilen yöntem ile Şirketimize yazılı olarak başvurmanız yeterli olacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgiye, Şirketimizin web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz (www.nursanelektrik.com).

Holding Şirketleri

 

Tesisler

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi,
1. Cadde No: 5, Tavşanlı
43300 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No: 8, Merkez
43100 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Otomotiv EOOD
Lyulyakovo Village
8570 Burgas, Bulgaria
T: +359 594 229 00
F: +359 594 229 26
E: info@nursanbulgaria.com
www.nursanbulgaria.com

Nursan Elektrik Donanım A.Ş.
Atatürk Mahallesi, İnönü Caddesi No: 5, Kıraç
Esenyurt, 34522 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 855 93 00
F: +90 212 855 93 01
E: info@nursanelektrik.com
www.nursanelektrik.com

Sertifikalar

Ödüller