Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

     Nursan, Otomotiv sektöründe kalite, fiyat, temin süresi ve Ar-Ge yeteneği bakımından öncelikli tercih edilen bir iş ortağı olmayı, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri en aza indirmeyi ve çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.

     Bu hedefe ulaşabilmek için;

Sürekli iyileşme yaklaşımıyla, en doğru ve ekonomik çözümlerin hızlı biçimde devreye alınarak uygunsuzlukların önüne geçilmesini,

Müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşteriden gelen bildirimlere hızlı ve etkin cevap verilmesi ile üstün müşteri memnuniyetinin sağlanmasını,

Tüm süreçlerimizde verimliliğin artırılmasını,

Rekabet gücünü artırmak için tüm maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesini,

Tedarikçi ve taşeronlarımız ile aynı dili konuşabilmek için gerekli bilgi ve eğitim alış verişinde bulunulmasını,

Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak için; teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge faaliyetlerine, yatırımlarına ve personel eğitimlerine önem vererek yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın cesaretlendirilmesini, farkındalık seviyesinin artırılmasını,

Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş güvenliği ve diğer yasal yükümlülüklere tamamıyla uyulmasını,

Enerji ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevre dostu ürünler üretip, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılmasını,

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında düzeltici yaklaşımdan çok önleyici yaklaşımı benimsemeyi,

Tüm tehlikeleri önceden belirleyip risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri almayı, böylelikle çalışanlarının firmaya güvenini en üst düzeyde tutarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

Politikasını çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer ilgili taraflara tüm iletişim yollarını kullanarak duyurmayı ve halkın erişimine açık tutmayı

        Amaçlamaktadır.

KAĞAN YAMAKOĞLU
Genel Müdür       

Tesisler

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde No: 5
Tavşanlı, 43300 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi
Alayunt Mahallesi, 1. Cadde No: 8
Beydağı, 43300 Kütahya, Türkiye
T: +90 274 290 10 10
F: +90 274 290 10 13
E: info@nursankd.com
www.nursankd.com

Nursan Otomotiv EOOD
Lyulyakovo Village
8570 Burgas, Bulgaria
T: +359 594 229 00
F: +359 594 229 26
E: info@nursanbulgaria.com
www.nursanbulgaria.com

Nursan Elektrik Donanım A.Ş.
Atatürk Mahallesi, İnönü Caddesi No: 5, Kıraç
Esenyurt, 34522 İstanbul, Türkiye
T: +90 212 855 93 00
F: +90 212 855 93 01
E: info@nursanelektrik.com
www.nursanelektrik.com

Sertifikalar

Ödüller